Hoe ik werk?

Allereerst vindt er een kennismakingsgesprek plaats, waarin de coachingsvraag onderzocht wordt. Met elkaar, wordt samen een traject uitgezet. Er worden concrete afspraken gemaakt over gewenste resultaten, doelen en werkwijze. Afhankelijk van de coachingsvraag, het gewenste resultaat en de situatie worden meestal circa 5 tot 8 gesprekken van ongeveer 1 uur gepland.

Elk coachingstraject is anders; het is altijd maatwerk. 

Door middel van gesprekken of oefeningen krijg je inzicht, in de situatie en in eigen handelen en probeer je ander gedrag uit. Na iedere gesprek en aan het eind van een traject vindt een evaluatie plaats.

 

Wat mag je van mij als coach verwachten?

Als je besluit om samen het coachingstraject in te gaan dan mag je van mij het volgende verwachten:

 

 • ik ga uit van een gelijkwaardige relatie, waarbij de cliënt zelf verantwoordelijk is voor de keuzes die zij/hij maakt.
 • ik richt me op heel de mens: op het denken, doen, voelen,  zingeving en omgeving.
 • ik werk oplossings- en toekomstgericht.
 • ik werk methodisch en professioneel
 • ik heb vertrouwen in de wijsheid en het kunnen van ieder mens.
 • ik handel uiteraard integer en respectvol en heb geheimhoudingsplicht
 • ik maak duidelijke werkafspraken en kom die na

Wat mag ik van jou verwachten?

Ik verwacht van jou dat:

 • je serieus aan de slag wilt om je coachingsdoel te bereiken en je verder te ontwikkelen
 • je gemaakte afspraken nakomt
 • je reflecteert op eigen gedrag/ontwikkeling
 • je bereid bent feedback te geven op mijn handelen
 • je bereid bent minimaal 5 gesprekken te hebben, mits hier andere afspraken over gemaakt worden.